Svajpa, Svajpa, Rösta!

VoteSwiper gör det enkelt för dig att fatta de bästa besluten i politiska val. Svara på frågor om aktuella ämnen genom att svajpa och vi matchar dig med ett parti som passar dina åsikter.

Börja nu med att ange ditt land:

Det ska vara enkelt och roligt att bilda sin mening i ett val - och precis det är vårt uppdrag hos VoteSwiper. Principen: Politiska frågor kan besvaras med en enkel svajp till vänster ("nej"), eller höger ("ja"). VoteSwiper beräknar sen hur dina svar stämmer överens med partiernas.

Vi är tydliga och klara. Hos oss finns det endast "ja" och "nej", inga "kanske". Det får partierna att svettas ibland, men hjälper dig i beslutsfattandet. Naturligtvis kan du hoppa över enskilda frågor utan att svara.

Det är lika lätt att rösta som att dejta online - men när du hittar någon som matchar, kommer det att vara minst en mandatperiod.

App App Floating Tablet App
App Mockup

Awards

German Design Award Webby for Good

Känd från

Our partners

Our partners support the VoteSwiper in the development of the questions.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Aktion Zivilcourage
Alliance4Europe
Universität Bremen
Goethe-Universität Frankfurt
Aix-Marseille Université
Universität Salzburg
Global Shapers