Svajpa, Svajpa, Rösta!

VoteSwiper gör det enkelt för dig att fatta de bästa besluten i politiska val. Svara på frågor om aktuella ämnen genom att svajpa och vi matchar dig med ett parti som passar dina åsikter.

Börja nu med att ange ditt land:

Known from