State Election Thuringia 2019
Val den 27 oktober 2019

Arkiv

Dessa är VoteSwiper-utgåvor för gamla val. Du kan fortfarande försöka dem, men synpunkter på parter kan ha ändrats nu.